Logo Backx

Het bedrijf

Historiek van het bedrijf

In 1965 werd het bedrijf in Tongerlo gestart door Jan en Maria Backx-Aerts. Als landbouwer en ondernemer in hart en nieren, die mee de ontginningen in de Antwerpse Kempen uitvoerde, heeft Jan een bijzondere interesse in gemechaniseerde landbouw.

In 1968 voerde hij als eerste met een tractor met frontlader het stalmest uit de eigen potstal, maar al snel trok hij er met zijn machines op uit om ook zijn collega-landbouwers te laten profiteren van het wonder van de techniek.

Begin de jaren 70 werd de echte start van het loonbedrijf gegeven met de bouw van een zelfrijdende maïshakselaar. In de daarop volgende jaren specialiseerde het bedrijf zich in gras- en maïsoogst en het spreiden van drijfmest.

Deze praktijkervaring is verder uitgebouwd door de drie zonen van Jan Backx en begin de jaren '90 werd een nieuwe impuls gegeven door het uitvoeren van landbouwspecifiek transport. Om de groei van de firma op te vangen werd Batraco NV gesticht.

Eind de jaren 90 werd de firma officieel John Deere agent.

In 2003 werd Backx NV opgericht, specifiek als mechanisatiebedrijf, om het beheer van machineverkoop, verhuur, onderdelenmagazijn en service te optimaliseren. Op korte tijd werd Backx NV een vertrouwd en professioneel bedrijf dat een full-service pakket biedt voor landbouwmachines en grondverzetmachines, tuin & park en reinigingsmachines voor particulieren, bedrijven en de overheid. Beide bedrijven opereren nog altijd vanuit de praktische achtergrond die Jan Backx heeft aangelegd.Onze doelstelling

Backx NV wil, gesteund op zijn technologische, operationele en productkennis, het one-stop-shop aanspreekpunt zijn voor agrarische ondernemers, industriële bedrijven, openbare besturen en particuliere klanten. Duurzaam en efficiënt ondernemen vormen hierbij voor Backx NV het referentiekader waarin continu gestreefd wordt naar een evenwicht tussen een verbetering van de dienstverlening, het economische resultaat en het zorgzaam omgaan met alle medewerkers.

Strategie

Gebaseerd op de drie fundamentele pijlers van het bedrijf: agrarisch loonwerk, transport en machinehandel, willen wij een optimale mix van de beschikbare resources aanbieden zodat een klant bij ons terecht kan voor zowel:
 • het uitvoeren van werken
 • transporteren van machines en goederen
 • het huren van machines
 • de verkoop van nieuwe of tweedehands machines
 • onderhoud en herstelling van machines

Primordiaal belang wordt hierbij gehecht aan:
 • stipte opvolging van gemaakte afspraken
 • kwaliteit van de geleverde werken, diensten en machines
 • openheid van informatie naar de klant, zoveel mogelijk via internet
 • eventuele toegevoegde waarde benutten waar mogelijk
 • veiligheid en naleving van de vigerende wetgeving

Om de kwaliteit van onze diensten te waarborgen, streven wij naar het behalen van volgende kwaliteitslabels:
 • Machinehandel en verhuur: ISO 9001:2000
 • Transport: GMP gecertificeerd door KIWA: attest GMP 10/04055
 • Landbouwwerken: Vegaplan: aangemeld